Yhteisötyö

Työnohjaus ja yhteisötyö

Työnohjaus

Olen koulutukseltani yhteisötyönohjaaja, mutta annan yhteisötyönohjauksen lisäksi yksilö- ja ryhmätyönohjausta mielenterveystyön, terveydenhuollon, sosiaalitoimen (mm. päiväkodit, lastensuojelulaitokset), koulujen ja seurakuntien työntekijöille, sielunhoitoterapeuteille sekä eri työyhteisöjen esimiehille.

Työnohjaus on oman työtehtävän tutkimista, arviointia ja kehittämistä, mutta myös työskentelyä omien psyykkisten voimavarojen lisäämiseksi ja oman ammatillisen kehittymisen edistämiseksi. Työnohjaus tukee työssä jaksamista ja työmotivaation säilymistä. Työnohjauksen tarkemmat tavoitteet, käytettävät menetelmät, kesto ja tiiviys sovitaan työnohjauksen alussa.

Yhteisötyönohjaus tähtää työyhteisön toimivuuden parantamiseen. Se sopii kaikille työaloille. Joskus tavoitteena voi olla toimimattoman tai ristiriitojen täyttämän työyhteisön selkiyttäminen, mutta myös jo kohtalaisen hyvin toimivat työyhteisöt voivat hyötyä siitä. Joskus yhteisötyönohjausta voi käyttää myös muutoksen jälkeen keskinäisen työnjaon ja yhteistyön selkiyttämiseksi. Samoin se voi sopia seurakunnan vapaaehtoisryhmille.

Työterveyspsykologina olen tehnyt eniten yhteisötyötä työyhteisöissä. Lisäksi olen valmis tarjoamaan palvelujani myös järjestöille ja seurakunnille.

Usein kysyttyä

Minulla on Kela-korvattavuus vain ryhmäpsykoterapiaan, joten en ole oikea vaihtoehto, jos etsit psykoterapeuttia Kelan osittain korvaamaan yksilöpsykoterapiaan

Tarjoan työnohjausta ja pidän koulutuksia. Erityisosaamiseni on tällä hetkellä työterveyspsykologina työelämän asioissa. Yhteisötyönohjauksen lisäksi saatavana yksilö- ja ryhmätyönohjausta.

Itsemaksavana asiakkaana voit varata aikaa muutamaan psykologikäyntiin, lyhytpsykoterapiaan tai miksei pitempäänkin, EMDR-terapiaan tai kristilliseen terapiaan. 

Vastaanottoni sijaitsee Kouvolassa, Kuusankosken keskustassa. 

Teen vastaanottoa tarvittaessa myös Kouvolan Terveystalolla, mutta siellä on vuokran vuoksi korotetut hinnat.

Työyhteisötyötä teen työantajan tiloissa silloin, kun on kysymys ryhmä- tai yhteisötyöstä. 

Toivon, että otat yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse tai kotisivujen lomakkeella, sillä minua on vaikea tavoittaa puhelimitse.

Psykologin palvelut työterveyshuoltoon

Kriisien jälkikäsittely on ryhmäkeskustelu, joka voidaan järjestää työyhteisölle traumaattisen tapahtuman jälkeen (esimerkiksi onnettomuudet, työtoverin äkillinen kuolema, ryöstöt). Tavoitteena on edistää normaalia toipumista, lievittää mahdollisia jälkiseurauksia ja aktivoida ryhmä tukemaan toinen toistaan. Istunto kestää yleensä 1 ½ -3 tuntia. Seurantatapaaminen pidetään sopimuksen mukaan.

Työyhteisöjen ristiriitojen työstämiseen tarjoan ratkaisukeskeistä työyhteisösovittelua. Siinä sovittelun osapuolet tavataan ensin kahdenkesken, minkä jälkeen järjestetään yhteisneuvottelu (1 ½ -2 h). Tarvittaessa kahdenkeskisiin tapaamisiin pitää käyttää enemmän kuin yksi kerta.

Työelämän hyvinvointitilaisuudet räätälöidysti. Teemoina voi olla muun muassa stressin hallinta ja työssä jaksaminen, ajan hallinta, haasteelliset potilas- ja asiakastilanteet, palautuminen ja rentoutuminen, kognitiivinen ergonomia, muutos työssä, työyhteisötaidot sekä työmotivaation löytämiseen tai ylläpitämiseen liittyvät kysymykset.

Koulutus

Voin järjestää työelämän hyvinvointiteemoista myös pitempiä koulutustilaisuuksia. Lisäksi teemoina voi olla elämänkriisit, traumasta toipuminen, tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu, ihmissuhteet ja vuorovaikutustaidot ynnä muut psykologiset teemat.